1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Angyalffi Mátyás Arányi Lajos Asbóth Lajos Asbóth Lajos Bártfay László Bölöni Farkas Sándor Baintner János Balásházy János Balogh Kálmán Baricz György Batsányi János Beöthy Leó Beély Fidél József Benkő Dániel Berzsenyi Dániel Bolyai Farkas Bresztyenszky Adalbert Buczy Emil Budai Ézsaiás Császár Ferencz Csécsy Nagy Imre Csató Pál Csorba József

Benkő Dániel

Benkő Dániel Erdélyben a székelyföldi Kézdi-Vásárhelyen született 1799. jan. 9-ikén. Atyja Benkő Bálint, anyja Jancsó Salonie volt. Iskoláit Kezdi-Vásárhelyen kezdte és Nagy-Enyeden folytatta, ahol a bölcseleti tantárgyak mellett a törvény- és theologiai tudományok tanulását is végezte. Eközben tanítója volt gróf Mikó Imrének és báró Kemény Zsigmondnak; ugyanitt egy éven át mint nyilvános tanító is működött. Ezt követőleg három évig Bécsben az orvosi tanpályán volt, ahol különösen a vegytan, az élettan és a természettan voltak kedvenc tantárgyai. Tanulmányai közben sokat szenvedett makacs szembajától, mely körülmény folytán és orvosai tanácsára is, elhagyta az egyetemet, és a szabad természetben foglalkozó mezőgazdaságot választotta életpályájául. Első gyakorlati kiképeztetést és gazdasági alkalmaztatást Klauzál Imre mellett nyert, gróf Károlyi Lajos tét-megyeri birtokán. Hivataloskodása a Károlyiaknál 1828-tó1 1840-dik évig tartott, és egész a felügyelőségig gyorsan emelkedett. 1839-ben a Klauzál által szervezett jeles rohonczi gazdasági tanintézetben, a gazdasági műtan tanára lett.