1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

hadtudós:

Asbóth Lajos Asbóth Lajos Baricz György Korponay János Lakos János Mészáros Lázár Tóth Ágoston Tanárky Sándor

Mészáros Lázár

Mészáros Lázár 1796. februarius 20-án született Baján. 1813-ban törvényhallgató volt a pesti tudományegyetemnél. Midőn a cs. hadseregbe lépett, részt vett a Napoleon elleni végső hadjáratban, részt vett az 1820- s 1831-iki olasz mozgalmak elleni táborozásokban, s csakhamar a sereg tudományosan művelt legjelesebb tisztei közé soroztatott. 1844. dec. 24-én az Akademia mathematikai osztályának akkoron fennállott hadtudományi alosztályába tagul választatásakor, a szárdiniai király nevét viselő huszárezred alezredese volt. 1848 elején Radetzky oldalánál lévén ezredes, V. Ferdinánd király által magyar hadügyminiszterré neveztetett. Sorsát ezen ügyhez kötötte és 1849. augustus 13-dika után török földre menekült. A következett éveket Angliában, Francziaországban, Éjszak-amerikában és ismét Angliában töltötte, hol 1868. november 6-án elhunyt. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár