1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

nyelv�sz:

Fogarasi János, Alsóviszti Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kresznerics Ferenc Lugossy József Márkfy Sámuel Márton József Reguly Antal Schedius Lajos Simai Kristóf Szalay Imre Tasner Antal

Márton József

Márton József született 1771-ben márc. 2-dikán Iszka-Szent-Györgyön, Fejér vármegyében, hol atyja, István, ref. pred. volt. Iskolai képeztetését 1779–93-ig Debreczenben vette. Eleinte nevelő, nemsokára Lőcsén, az evang. gymnasiumnál erkölcstudomány és természetrajz professora lett. Mint ilyen 1799–1800-ban az elöljáróságtól egy esztendei szabadságot vőn, melyet a két hazának nyelvismereti czélból beutazására fordított. Alig tért vissza, midőn Görög Demeter, akkor Esterházy Pál hg. nevelője, által Bécsbe hivatott, hogy vele ott a magyar irodalom körüli munkásságát megosztaná. Ez idő óta Márton, még Lőcsén megkezdett írói pályáját, egész haláláig folytatta, emellett a m. nyelvet 1806-ig mint magányos nyelvmester, ez óta a bécsi cs. egyetem mellett mint a magyar nyelv és irodalom rendkiv. professora nyilván. is, de fizetés nélkül, végül a m. kir. testőrségnél mint rendes m. nyelvoktató díjjal tanította. Az m. t. academia a nyelv körül magának számos érdemeket szerzett férfiút mindjárt első nagygyűlésében, 1831-ben febr. 17-dikén tisztelte meg választásával. Számos, és sok kiadásokban megjelent munkái hossza sorából a következő nevezetesbeket soroljuk elé: 1. Német grammatika. Egy német olvasnivaló-könyvel és ahhoz tartozó lexiconnal együtt (Kassa, 1799, 13-dik kiadás: Bécs, 1840); 2. Német–magyar és magyar–német Szókönyv (Bécs, 1799–1800); 3. Praktische ungrische Sprachlehre für Deutsche, sammt einem ungarischen Lehrbuche und dazu gehörigen Wörterbuche (Bécs, 1810., 9-dik kiadás, 1840); 4. Lexicon trilingve scholasticum latino-hungarico-germanicam, et hung.-lat.-germanicum (2 köt. Bécs, 1815); 5. Lexicon trilingve latino-hungarico-germanicum ad ductum lexici scholastici Schelleriani et Kirschiano-Borniani elaboratum (2 köt. Bécs, 1818); 6. Deutsch-ungrisch-lateinisches Lexicon. Nach den besten neueren Wörterbüchern (2 köt. Bécs, 1821–3); 7. Bertuch természethistoriai képes könyve (12 darab, Bécs, 1805–10); 8. Magyar Átlás, kezdette Görög és Kerekes, folyt. és bevégezte M. J. (12 tábla, Bécs, 1811); 9. Ehhez Repertorium stb. (Bécs, 1812. regálfol. 2d. bővebb kiad. 1817); 10. Csokonai Vitéz Mihály Poetai munkái (4 köt. Bécs, 1813); 11. Csokonai V. M. nevezetesebb Poetai Munkái. (2 köt. Bécs, 1816); 12. Magyar Kurir (1828–1834 végéig) több rendbeli mellék lapokkal. Utolsó munkája: 13. Gyönyörködtetve tanító magyar Olvasókönyv. (Bécs, 1840). Ennek végíve még sajtó alatt volt, midőn a munkás öreg tüdőszélhűdésben hirtelen elhunyt Bécsben, julius 26-dikán 1840-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár