1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

mezőgazdász:

Érkövy Adolf Benkő Dániel

Benkő Dániel

Benkő Dániel Erdélyben a székelyföldi Kézdi-Vásárhelyen született 1799. jan. 9-ikén. Atyja Benkő Bálint, anyja Jancsó Salonie volt. Iskoláit Kezdi-Vásárhelyen kezdte és Nagy-Enyeden folytatta, ahol a bölcseleti tantárgyak mellett a törvény- és theologiai tudományok tanulását is végezte. Eközben tanítója volt gróf Mikó Imrének és báró Kemény Zsigmondnak; ugyanitt egy éven át mint nyilvános tanító is működött. Ezt követőleg három évig Bécsben az orvosi tanpályán volt, ahol különösen a vegytan, az élettan és a természettan voltak kedvenc tantárgyai. Tanulmányai közben sokat szenvedett makacs szembajától, mely körülmény folytán és orvosai tanácsára is, elhagyta az egyetemet, és a szabad természetben foglalkozó mezőgazdaságot választotta életpályájául. Első gyakorlati kiképeztetést és gazdasági alkalmaztatást Klauzál Imre mellett nyert, gróf Károlyi Lajos tét-megyeri birtokán. Hivataloskodása a Károlyiaknál 1828-tó1 1840-dik évig tartott, és egész a felügyelőségig gyorsan emelkedett. 1839-ben a Klauzál által szervezett jeles rohonczi gazdasági tanintézetben, a gazdasági műtan tanára lett.