1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1861

Tóth Kálmán Tóth Sándor

megválasztva: 1863

Asbóth Lajos Asbóth Lajos Halász Géza, Dabasi Hornyik János Kallós Lajos Szemere Miklós

megválasztva: 1864

Érkövy Adolf Balogh Kálmán Kalchbrenner Károly Kemény Gábor, Báró Lenhossék József Rózsay József Suhayda János Zlamál Vilmos

megválasztva: 1865

Baintner János Szkalniczky (Skalniczky) Antal

megválasztva: 1867

Haberern Jonathán Molnár Aladár

megválasztva: 1868

Ökröss Bálint Zsigmondy Vilmos

megválasztva: 1869

Szabó Imre

Kallós Lajos

Kallós Lajos született 1819-ben május 15-dikén Borzován, Szatmár megyében. Korán árvaságra jutván, saját erejére volt utalva, midőn a gymnasiumot és collégiumot Sárospatakon látogatta. 1843-ban a debreczeni főiskolán jogtudományi tanszéket nyert el, melynek egész életét szentelte. Az Akadémia 1863-ban jan. 13-dikán választotta meg levelező tagjává. Munkái: Alapelvek a magyar polgári jogban (Pest, 1846), később átdolgozva újra kiadta ily czím alatt: A magyarhoni polgári jog alapelvei (Debreczen, 1862–1864); Magyarországi főtörvényszéki ítéletek gyüjteménye (Debreczen, 1862); Az osztrák polgári jog elvei (1852); Az egyetemes európai jogtörténelem vázlata; A törvények tiszteletéről (M. Akadémiai Értesítő). A szaklapokban több értekezése jelent meg. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár