1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1858

Arányi Lajos Danielik János Greguss Ágost Hunfalvy János Ipolyi Arnold Kéry (Bittner) Imre Konek Sándor Konek Sándor Korizmics László Kovács Sebestyén Endre Morócz István Ney Ferencz Paur Iván Petzval Ottó Schirkhuber Móricz Somhegyi Ferencz Somogyi Károly Tárkányi Béla József Vész János Ármin

megválasztva: 1859

Ötvös Ágoston Benkő Dániel Lichner Pál Pompéry János Révész Imre Sauer Ignácz

megválasztva: 1860

Hegedűs László Kukuljevič-Sakcinski Iván Márkfy Sámuel Rómer Flóris Weninger Vincze

Benkő Dániel

Benkő Dániel Erdélyben a székelyföldi Kézdi-Vásárhelyen született 1799. jan. 9-ikén. Atyja Benkő Bálint, anyja Jancsó Salonie volt. Iskoláit Kezdi-Vásárhelyen kezdte és Nagy-Enyeden folytatta, ahol a bölcseleti tantárgyak mellett a törvény- és theologiai tudományok tanulását is végezte. Eközben tanítója volt gróf Mikó Imrének és báró Kemény Zsigmondnak; ugyanitt egy éven át mint nyilvános tanító is működött. Ezt követőleg három évig Bécsben az orvosi tanpályán volt, ahol különösen a vegytan, az élettan és a természettan voltak kedvenc tantárgyai. Tanulmányai közben sokat szenvedett makacs szembajától, mely körülmény folytán és orvosai tanácsára is, elhagyta az egyetemet, és a szabad természetben foglalkozó mezőgazdaságot választotta életpályájául. Első gyakorlati kiképeztetést és gazdasági alkalmaztatást Klauzál Imre mellett nyert, gróf Károlyi Lajos tét-megyeri birtokán. Hivataloskodása a Károlyiaknál 1828-tó1 1840-dik évig tartott, és egész a felügyelőségig gyorsan emelkedett. 1839-ben a Klauzál által szervezett jeles rohonczi gazdasági tanintézetben, a gazdasági műtan tanára lett.