1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1841

Henszlmann Imre Lugossy József Peregriny Elek Trefort Ágoston

megválasztva: 1843

Batsányi János Gorove István Reguly Antal Vachott Sándor

megválasztva: 1844

Csécsy Nagy Imre Fest Vilmos Korponay János Mészáros Lázár Petrichevich Horváth Lázár

megválasztva: 1845

Frankenburg Adolf Pauler Tivadar

megválasztva: 1846

Kiss Pál Szőnyi Pál

megválasztva: 1847

Rónay Jáczint János

Kiss Pál

Kiss Pál született 1793-ban Szent-Gróton, Szala (Zala) vármegyében, nemes szüléktől. Iskoláit Sopronban és Győrött, hol a papnöveldébe lépett, végezvén, több előkelő házban nevelősködött; utóbb Bécsben az egyetemi könyvtárban segédtiszt, majd ugyanott a cs. k. Theresianumban magyar nyelv r. tanára, végre Ferencz Károly cs. k. főherceg fiai mellett tanító, könyvvizsgáló, s majd nyáradi kanonok lett. Írásai: 1. Rövid földirás a legújabb polgári változások szerint. Tanuló ifjak számára (Bécs, 1818); 2. Szeretetnek és bizodalomnak szava legfőbb, és leg kedvesebb jónkhoz e földön, vagy az oltári szentségnek szerelmes, és bizodalmas látogatásai. (németből, Bécs, 1818); 3. Uj tanításmód Bell és Lancaster szerint (Tud. Gyűjt., 1819. XI.); 4. Gróf Széchényi Ferencz életirása (Tud. Gyűjt., 1821. X.); 5. Tanítás módja. A városi, és falusi iskolamesterek számára (Buda, 1830); 6. A sajtó szabadsága (Bécs, 1832); 7. Ungrische Grammatik nach einer neuen und leicht fasslichen Methode theoretisch und praktisch bearb (Bécs, 1837); 8. Az írásmódról (academiai beköszöntő értekezés, kéziratban). Meghalt Bécsben. oct. 31-dikén 1847-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár