1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Gévay Antal

Rajkai Gévay Antal született Komáromban 1796-ban, iskolai pályája végeztével gróf Széchenyi Pál házánál nevelő, 1827 óta Bécsben, a cs. udvari könyvtárnál alőr, 1840-ben a státus-főcancellár által, folyamodás nélkül, cs. k. titkos házi, udvari és állodalmi levéltárnok; Győr és Komárom vármegyék táblabírája. 1831-ben febr. 17-dikén választatott lev. taggá; később a felsőluzsiczai tudom. társaság oklevelével tiszteltetett meg. Munkái: 1. 1625-iki május 26-án költ gyarmati békekötés czikkelyei. Deákul, magyarul és törökül (Bécs, 1836); 2. Az 1627. évi sept. 13-án költ szőnyi békekötés czikkelyei, deákul, magyarul és törökül (Bécs, 1837); 3. Legatio Joannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichselberger ad Suleimanum I. imperatorem Turcarum jussu Ferdinandi I. ... obita anno 1528. (Bécs, 1837); 4. Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Österreich. Ungarn und der Pforte im XVI. und Bibliotheken. I. Bd.: Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1527–1532 (1–5. Theil. Bécs, 1838–40.; II. Bd.: Ua. 1532–1536. (1–3. Theil. Bécs, 1858, 1839, 1841); III. Bd.: Ua. 1536–1541. (1–3. Theil. Bécs, 1842); 5. A budai pasák (Bécs, 1841); 6. Ugyanaz németül; 7. Itinerar Kaiser Ferdinand’s I. 1521–1564. (Bécs, 1843); 8. Történeti közlemények a bécsi liter. évkönyvekben s a Tudománytárban; s a bécsi codex általa leírva a Régi Magyar Nyelvemlékek I. kötetében. Kéziratban anyagok a török, persa és magyar nyelvek összehasonlításához, a 4. alatti okirattárhoz; és sajtó alatt megakadva a mohácsi veszedelmet közvetlenül követett történetek oklevélgyűjteménye. Az academia pénztára neveléséhez Gévay 1832. óta évenként 50 pft-tal járult. Meghalt a hazai történettudomány nagy veszteségére junius 9-dikén 1845-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár