1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Fillinger Leopold

Fillinger Leopold (Lipót) született Győrött, 1787-ben, hol mint serdült ifjú az egyházi rendbe lépvén, a hittudományi tanárkoszorút elnyerte, utóbb theol. tanítója, 1833-tól fogva pedig a m. kir. egyetemben a görög nyelv, hermeneutica s az új testamentom exegesisének professora volt. Terjedelmes nyelvtudománya, különösen pedig a bibliai nyelvekben volt ritka jártassága bírta reá a m. academiát, hogy őt 1834. nov-ben tartott nagygyűlésében levelező tagjául választá. Meghalt hosszasb betegeskedés következésében, miután 1843/4-ben az egyetem kormányát mint rector vivé, azon évi december 6-án. Egyéb közhasznú alapítványain kívül, nagy becsű könyvtára jobb részét az egyetem könyvtárának hagyta. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár