1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Szenvey József

Szenvey József született Pozsonyban 1800-ban augustus 28-án; szüléi Leiden nevet viseltek. Iskoláit Pápán, Budán, Pesten járta. Húsz éves korában mint nevelő Visegrád környékén nyert alkalmazást, s a helység historiai múltja és természeti szépségei egyaránt felköltötték benne a költészeti hangulatot. Nehány év lefolyása alatt hét szomorújátékot, három drámát s egy vígjátékot írt, de melyek megannyian kiadatlanok maradtak. Lyrai költeményei – eredetiek és Schillerből fordítottak – az Aurorában s a kor egyéb szépirodalmi gyűjteményeiben láttak világot. Schillernek prosában írt drámáin kívül lefordította a Don Carlost, Stuart Máriát, az Orleánsi Szüzet s a Messzinai Hölgyet az eredetiek versmértékében, de az utóbbikon kívül, mely az Akademia által kiadott Külföldi Játékszín XIII-dik kötetét képezi, ezek is nyomtatatlanok maradtak. Szenvey 1832-től fogva, midőn a Jelenkor melléklapjának, a Társalkodónak, szerkesztését átvette, majdnem folytonosan, hol segéd- hol (névleges vagy ideiglenes.) főszerkesztője volt egyik vagy másik napilapnak. 1844–1846-ig a Világot, 1848-ig a Budapesti Hiradót, 1850-ben a Pesti Naplót szerkesztette; az utóbbiknák dolgozótársa maradt 1857-ben januarius 22-dikén közbenjött halálaiglan, s Tárczája számára egy pár újabb regényt fordított, melyek különlenyomatban is megjelentek. Szépirodalmi érdemeiért tagul választatott az Akademia által 1831-ben februarius 17-dikén, a Kisfaludy-Társaság által 1838-ban. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár