1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

megválasztva: 1831

Bártfay László Budai Ézsaiás Döme Károly Deáki Filep Sámuel Feszler Ignácz Aurél Forgó György Görög Demeter Gévay Antal Jankovich Miklós Kopácsy József Kresznerics Ferenc Márton József Nyíry István Perger János Schedius Lajos Schuster János Szalay Imre Szemere Pál Szenvey József Teleki Ferenc Thaisz András

megválasztva: 1832

Angyalffi Mátyás Baricz György Bolyai Farkas Buczy Emil Császár Ferencz Csató Pál Csorba József Fabriczy Sámuel Gelei József Georch Illés Hegedűs Sámuel Hoblik Márton Hoffner József Horváth János Kállay Ferencz Kassai József Kováts Mihály Lakos János Péczely József Sárváry Pál Simai Kristóf Szontágh Gusztáv Tessedik Ferencz Vass László Waltherr László Imre Zach János Ferenc, báró

megválasztva: 1833

Dessewffy Aurél Egyed Antal Horváth József Elek Horváth Zsigmond Kőrösi Csoma Sándor Klauzál Imre Kovács Pál Tasner Antal Zsivora György

megválasztva: 1834

Bölöni Farkas Sándor Fillinger Leopold Magda Pál

megválasztva: 1835

Fülepp József Gegő Elek Gorove László Schoepf-Merei Ágoston Vásárhelyi Pál

megválasztva: 1836

Bresztyenszky Adalbert Gáthy István

megválasztva: 1837

Jerney János Kerekes Ferencz Tanárky Sándor Vajda Péter

megválasztva: 1838

Fogarasi János, Alsóviszti Kossovich Károly Szenczy Imre Tarczy Lajos

megválasztva: 1839

Beély Fidél József Horváth Mihály Kiss Ferencz Lukács Móricz

megválasztva: 1840

Markó Károly

Magda Pál

Magda Pál született 1770-ben jun. 29-dikén Rozsnyón; képződését a dobsinai, rozsnyai, késmárki és pozsonyi evang. tanodákban vette, s azt a jénai egyetemben fejezte be. Hazatérve nevelést vállalt, melyet 1797-ben köztanítósággal váltott fel az akkor virágzott csetneki nevelőintézetben, honnan a gömöri ev. gymnasiumhoz rector-professornak ment által, tizedfél év után pedig Lőcsére a philos. tudományokat tanítani, majd Beszterczebányára, onnan Sopronba, Karlóczra, Patakra, s végre Szarvasra, hol két évvel ezelőtt lépett nyugalomra, miután a köztanításban negyven esztendőnél többet töltött el. Munkái a következők: 1. Magyar országnak és a határ őrző katonaság vidékinek legújabb statistikai és geographiai leírása (Pest, 1819); 2. Neueste statistich-geographische Beschreibung des Königreichs Ungarn, Croatien, Slavonien und der ungarischen Militärgrenze (Leipzig, 1832.; és u. ott 1835); 3. A mezei gazdaság philosophiájának szabásai szerint okoskodó és munkálkodó gazda (Sáros-Patak, 1833. és 1839); 4. Az embernek eredeti formájáról programma, mellyel az iskola érdemes pártfogóit a szarvasi ev. luth. gymnasiumban 1837. tartott oskolai vizsgálatra meghívja (Pest, 1837); 5. Értekezések a Felső Magyarországi Minervában: A culturáról, A fátumról, A magyar nyelvben teendő ujítások barátjai és ellenségei közt levő perről, A nemz. nyelv mivelésében követendő mértékről (1827–28). E munkái tekintetéből a m. tudós Társaság őt 1834-ben nov. 8-dikán levelező tagjául választotta. Halála 1841-ben julius 23-dikán következett be, hetvenegy éves korában. Hátrahagyott kéziratai a következők: 1. Az én paradoxunaim (1831); 2. Professori beköszöntő beszéd (1834); 3. Értekezések az ember rendeltetéséről, A nevelésről, Az ember képzésének akadályairól (1836); 4. A philosophiáról (1838). 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár