1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1881

Baintner János Fabritius Károly Gorove István Horváth Ignácz Korponay János Lukács Móricz Molnár Aladár Morócz István Révész Imre Suhayda János Szabó Imre Szemere Miklós Tóth Kálmán Tarczy Lajos

† 1882

Asbóth Lajos Asbóth Lajos Greguss Ágost Kallós Lajos Konek Sándor Konek Sándor Vész János Ármin

† 1883

Érkövy Adolf Benkő Dániel Gyárfás István Hegedűs Candid Lajos Petzval Ottó Zsivora György

† 1884

Frankenburg Adolf Hegedűs László Lichner Pál Lugossy József Pompéry János

† 1885

Hornyik János Rózsay József

† 1886

Beöthy Leó Ipolyi Arnold Kalchbrenner Károly Korizmics László Kovács Pál Ladányi Gedeon Nyáry Albert, báró Pauler Tivadar Peregriny Elek Tárkányi Béla József Zlamál Vilmos

† 1887

Arányi Lajos Kéry (Bittner) Imre

† 1888

Balogh Kálmán Danielik János Deák Farkas Halász Géza, Dabasi Henszlmann Imre Hunfalvy János Kemény Gábor, Báró Kovács Sebestyén Endre Kriesch János Lenhossék József Paur Iván Somogyi Károly Trefort Ágoston Zsigmondy Vilmos

† 1889

Ökröss Bálint Kukuljevič-Sakcinski Iván Ney Ferencz Rómer Flóris Rónay Jáczint János Tóth Ágoston

Beöthy Leó

Beöthy Leó Nagyváradon született 1839-ben. Irodalmi működését a hírlapírói téren kezdte. A Temesvárott megjelent „Delejtű"-ben Thőbey álnév alatt szépirodalmi tárczaczikket irt. 1865—67. években a „Hon" közgazdasági rovatát vezette. Az országos statisztikai hivatalnak szervezése óta tagja volt, és aligazgatója lett. A hivatal közleményei szerkesztésében mindaddig közreműködött, míg betegeskedése munkaképességét meg nem rendíté. Legtartalmasabb műve a „Nemzetlét" czimű sociologiai értekezés. Jelentékeny tudományos sikert aratott még a „Bankügy elmélete" és „A társadalom kezdete" czímű műve. Komoly irodalmi munkássága nem maradt elismerés nélkül, amennyiben egy ízben a Marczibányi mellékjutalmat, más alkalommal a Fáy jutalmat nyerte el. Az Akadémia 1877. május 24-én választotta levelező tagjává. Pályáját 1886. január 5-én fejezte be. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár