1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1881

Baintner János Fabritius Károly Gorove István Horváth Ignácz Korponay János Lukács Móricz Molnár Aladár Morócz István Révész Imre Suhayda János Szabó Imre Szemere Miklós Tóth Kálmán Tarczy Lajos

† 1882

Asbóth Lajos Asbóth Lajos Greguss Ágost Kallós Lajos Konek Sándor Konek Sándor Vész János Ármin

† 1883

Érkövy Adolf Benkő Dániel Gyárfás István Hegedűs Candid Lajos Petzval Ottó Zsivora György

† 1884

Frankenburg Adolf Hegedűs László Lichner Pál Lugossy József Pompéry János

† 1885

Hornyik János Rózsay József

† 1886

Beöthy Leó Ipolyi Arnold Kalchbrenner Károly Korizmics László Kovács Pál Ladányi Gedeon Nyáry Albert, báró Pauler Tivadar Peregriny Elek Tárkányi Béla József Zlamál Vilmos

† 1887

Arányi Lajos Kéry (Bittner) Imre

† 1888

Balogh Kálmán Danielik János Deák Farkas Halász Géza, Dabasi Henszlmann Imre Hunfalvy János Kemény Gábor, Báró Kovács Sebestyén Endre Kriesch János Lenhossék József Paur Iván Somogyi Károly Trefort Ágoston Zsigmondy Vilmos

† 1889

Ökröss Bálint Kukuljevič-Sakcinski Iván Ney Ferencz Rómer Flóris Rónay Jáczint János Tóth Ágoston

Benkő Dániel

Benkő Dániel Erdélyben a székelyföldi Kézdi-Vásárhelyen született 1799. jan. 9-ikén. Atyja Benkő Bálint, anyja Jancsó Salonie volt. Iskoláit Kezdi-Vásárhelyen kezdte és Nagy-Enyeden folytatta, ahol a bölcseleti tantárgyak mellett a törvény- és theologiai tudományok tanulását is végezte. Eközben tanítója volt gróf Mikó Imrének és báró Kemény Zsigmondnak; ugyanitt egy éven át mint nyilvános tanító is működött. Ezt követőleg három évig Bécsben az orvosi tanpályán volt, ahol különösen a vegytan, az élettan és a természettan voltak kedvenc tantárgyai. Tanulmányai közben sokat szenvedett makacs szembajától, mely körülmény folytán és orvosai tanácsára is, elhagyta az egyetemet, és a szabad természetben foglalkozó mezőgazdaságot választotta életpályájául. Első gyakorlati kiképeztetést és gazdasági alkalmaztatást Klauzál Imre mellett nyert, gróf Károlyi Lajos tét-megyeri birtokán. Hivataloskodása a Károlyiaknál 1828-tó1 1840-dik évig tartott, és egész a felügyelőségig gyorsan emelkedett. 1839-ben a Klauzál által szervezett jeles rohonczi gazdasági tanintézetben, a gazdasági műtan tanára lett.