1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1881

Baintner János Fabritius Károly Gorove István Horváth Ignácz Korponay János Lukács Móricz Molnár Aladár Morócz István Révész Imre Suhayda János Szabó Imre Szemere Miklós Tóth Kálmán Tarczy Lajos

† 1882

Asbóth Lajos Asbóth Lajos Greguss Ágost Kallós Lajos Konek Sándor Konek Sándor Vész János Ármin

† 1883

Érkövy Adolf Benkő Dániel Gyárfás István Hegedűs Candid Lajos Petzval Ottó Zsivora György

† 1884

Frankenburg Adolf Hegedűs László Lichner Pál Lugossy József Pompéry János

† 1885

Hornyik János Rózsay József

† 1886

Beöthy Leó Ipolyi Arnold Kalchbrenner Károly Korizmics László Kovács Pál Ladányi Gedeon Nyáry Albert, báró Pauler Tivadar Peregriny Elek Tárkányi Béla József Zlamál Vilmos

† 1887

Arányi Lajos Kéry (Bittner) Imre

† 1888

Balogh Kálmán Danielik János Deák Farkas Halász Géza, Dabasi Henszlmann Imre Hunfalvy János Kemény Gábor, Báró Kovács Sebestyén Endre Kriesch János Lenhossék József Paur Iván Somogyi Károly Trefort Ágoston Zsigmondy Vilmos

† 1889

Ökröss Bálint Kukuljevič-Sakcinski Iván Ney Ferencz Rómer Flóris Rónay Jáczint János Tóth Ágoston

Pauler Tivadar

Pauler Tivadar, közéletünknek ezen egyik kitűnősége 1816. ápril 9-én született Budán, hol atyja, Antal előbb a kir. kamaránál, utóbb a magyar főhadi kormánynál szolgált. Iskoláit a budai főgymnasiumban kezdte és a pesti egyetem jogtudományi karánál fejezte be. 1832. évben a bölcselet, 1836-ban pedig a törvények tudorává avattatott fel, s miután 1838-ban Pesten a természeti jogot rövid ideig mint helyettes tanár tanította, azon évben a zágrábi akadémiához a természetjog és magyar közjog tanárává neveztetett ki. 1846-ban a pesti királyi, 1847-ben pedig a gráczi cs. k. egyetem jogtudományi karának tagjai közé vétetett fel. 1846-ban a pesti egyetemen lett jogtanár, hol azóta jog- és államtudományi encyclopaedicát, bölcseletet és büntető jogot tanított. Egy ízben a legfőbb itélőszék előadó-birói állásával cserélte fel az egyetemi kathedrát, de csakhamar visszatért szeretett tanszékére.