1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1877

Schirkhuber Móricz

† 1878

Fogarasi János, Alsóviszti Horváth Mihály Somhegyi Ferencz Szőnyi Pál Szkalniczky (Skalniczky) Antal

† 1879

Fest Vilmos Kenessey Albert Rudics József Weninger Vincze

† 1880

Haberern Jonathán

Az 1864 és 1877 között elhunyt akadémikusokról nem íródtak tömör, hivatalos főtitkári megemlékezések. Többségükről olyan részletes emlékbeszédek készültek, amelyek önálló kiadványok formájában jelentek meg. 1878-tól kezdődően ismét készültek tömör főtitkári nekrológok, ezek anyagát feldolgoztuk.