1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1861

Ötvös Ágoston Kállay Ferencz Márkfy Sámuel Szemere Pál Tasner Antal Vachott Sándor

† 1862

Egyed Antal Tóth Sándor

† 1863

Beély Fidél József Sauer Ignácz Waltherr László Imre

Az 1864 és 1877 között elhunyt akadémikusokról nem íródtak tömör, hivatalos főtitkári megemlékezések. Többségükről olyan részletes emlékbeszédek készültek, amelyek önálló kiadványok formájában jelentek meg. 1878-tól kezdődően ismét készültek tömör főtitkári nekrológok, ezek anyagát feldolgoztuk.