1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Klauzál Imre

Klauzál Imre született 1799-ben jan 11-dikén Szegeden, hol atyja, egy magyar gyalogezrednek akkor főkapitánya, tanyázott. Sikerrel végzett iskolái után szüléi kívánságára a m. kir. udv. tanácsnál kezdett hivatalkodni; de belső hivatását követvén, nemsokára a gazdászati pályára lépett, s gróf Károlyi Lajos jószágai kormányzásában országossá vált jó hírt szerzett magának. A közre is kívánván kiterjeszteni hatását, előkelő és áldozatos részt vett a m. gazdasági egyesület megalkotásában, szóval, tollal és tettel munkált helyes gazdasági eszmék, ismeretek és gyakorlat terjesztésében, Rohonczon gazdasági intézetet alkotott, mely hogy nem volt tartós, nem ő volt oka. Az academia őt 1833-ban nov. 15-dikén sorozta lev. tagjai közé. Nyomtatott írásai a következők: 1. Róza és Kálmán (beszély, Hébe, 1821); 2. Néhány tekintet Magyarország főldmivelésere (Gazdasági Tudósítások, 1837. I. köt.); 3. Juhászati tisztek s némelly juhászati viszonyok gr. Károlyi Lajos uradalmaiban (U. ott. 1838. II. köt.); 4. Melyik jelenleg a legjövedelmezőbb merino-juh s melyek tenyésztésének főelvei? (Rohonczi Közl., 1840. I. köt.); 5. Saját jószágkezelés, haszonbér és száztóli (U. ott. 1841. I. köt.); 6. Czikkek a Magyar Gazdában. Meghalt Bécsben, martius 5-dikén 1847-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár