1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Kiss Pál

Kiss Pál született 1793-ban Szent-Gróton, Szala (Zala) vármegyében, nemes szüléktől. Iskoláit Sopronban és Győrött, hol a papnöveldébe lépett, végezvén, több előkelő házban nevelősködött; utóbb Bécsben az egyetemi könyvtárban segédtiszt, majd ugyanott a cs. k. Theresianumban magyar nyelv r. tanára, végre Ferencz Károly cs. k. főherceg fiai mellett tanító, könyvvizsgáló, s majd nyáradi kanonok lett. Írásai: 1. Rövid földirás a legújabb polgári változások szerint. Tanuló ifjak számára (Bécs, 1818); 2. Szeretetnek és bizodalomnak szava legfőbb, és leg kedvesebb jónkhoz e földön, vagy az oltári szentségnek szerelmes, és bizodalmas látogatásai. (németből, Bécs, 1818); 3. Uj tanításmód Bell és Lancaster szerint (Tud. Gyűjt., 1819. XI.); 4. Gróf Széchényi Ferencz életirása (Tud. Gyűjt., 1821. X.); 5. Tanítás módja. A városi, és falusi iskolamesterek számára (Buda, 1830); 6. A sajtó szabadsága (Bécs, 1832); 7. Ungrische Grammatik nach einer neuen und leicht fasslichen Methode theoretisch und praktisch bearb (Bécs, 1837); 8. Az írásmódról (academiai beköszöntő értekezés, kéziratban). Meghalt Bécsben. oct. 31-dikén 1847-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár