1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Fülepp József

Fülepp József jeles bányatudós, az oraviczai bányásztársaság képviselője, Krassó vármegye táblabírája, Miskolczon született 1786-ban. Az academia által 1835-ben sept. 14-dikén választatott levelező taggá. Munkája: Bányászati műszógyűjtemény (a társaság levéltárában). Meghalálozott Oraviczán, julius 17-dikén 1847-ben élte 57-dik évében. (Többet adatok nem léte miatt nem mondhatunk). 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár