1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Fillinger Leopold

Fillinger Leopold (Lipót) született Győrött, 1787-ben, hol mint serdült ifjú az egyházi rendbe lépvén, a hittudományi tanárkoszorút elnyerte, utóbb theol. tanítója, 1833-tól fogva pedig a m. kir. egyetemben a görög nyelv, hermeneutica s az új testamentom exegesisének professora volt. Terjedelmes nyelvtudománya, különösen pedig a bibliai nyelvekben volt ritka jártassága bírta reá a m. academiát, hogy őt 1834. nov-ben tartott nagygyűlésében levelező tagjául választá. Meghalt hosszasb betegeskedés következésében, miután 1843/4-ben az egyetem kormányát mint rector vivé, azon évi december 6-án. Egyéb közhasznú alapítványain kívül, nagy becsű könyvtára jobb részét az egyetem könyvtárának hagyta. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár