1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1841

Budai Ézsaiás Csató Pál Hoffner József Kossovich Károly Magda Pál

† 1842

Bölöni Farkas Sándor Dessewffy Aurél Kőrösi Csoma Sándor Kassai József Kolossváry Sándor Vass László

† 1843

Dessewffy József Lakos János

† 1844

Fillinger Leopold Gegő Elek Hegedűs Sámuel Kisfaludy Sándor Mednyánszky Alajos Tessedik Ferencz

† 1845

Batsányi János Döme Károly Gévay Antal Hoblik Márton Horváth Zsigmond

† 1846

Jankovich Miklós Kis János Sárváry Pál Vásárhelyi Pál Vajda Péter

† 1847

Csécsy Nagy Imre Fülepp József Kiss Pál Klauzál Imre Kopácsy József Schedius Lajos

† 1848

Szalay Imre

† 1849

Péczely József

† 1850

Kerekes Ferencz

Vass László

Vass László született 1780-ban jun. 9-dikén Salomvárt Szala (Zala) vármegyében; iskoláit Szombathelyt végezte; 1803-ban káplán, 1804–1814-ig püspöki titoknok, 1815-től pedig haláláig a kir. egyetemben az egyházi történetek tanítója. Időközben, éspedig 1819-ben és 1824-ben a hittudományi kar dékánja; 1828-ban az egyetem rectora, végre nagyváradi kanonok, battai apát, s 1832. mart. 10-dike óta a m. t. Társaság tiszteleti tagja. 1837-ben beutazta Német, Belga, Angol, Franczia- és Olaszországot; elébb pedig hazánkat annak minden irányaiban. Munkái, az alkalmiakon kívül: 1. Breves animadversiones in opus, cui titulus: Institutiones historiae ecclesiasticae Joannis Alber (Pest, 1826); 2. Responsum ad appendiculum Joannis Nep. Alber (Pest, 1827); 3. Institutiones historiae ecclesiasticae novi foederis. Tomus I. Introductio (Pest, 1828); 4. Demosthenes és Cicero (Tud. Gyűjt., 1833. VII., VIII.); 5. B. Szepesy Ignácz Magyar Uj Testamentoma I. kötetének vizsgálata (Tud. Gyűjt., 1835. VII.), 6. Az 1789-ki franczia revolutionak okairól (Tud. Gyűjt., 1835. VIII.); 7. Kis János Socrates nevezetességeinek vizsgálata (Tud. Gyűjt., 1835. IX.), és Észrevétek K. J. anticriticájára (Tud. Gyűjt., 1835. X.).; 8. A forditásokról (Tud. Gyűjt., 1836. IX., X.); 9. Az Anastasiában apr. 4-dikén 1839-ben ezen czím alatt: „Apologia recentiorum theologorum” felvett darabra (Tud. Gyűjt., 1839. IV.); 10. Az egyházi birodalomról (Egyh. Folyóirás, I–IV. füz.); 11. A nagy zsidó zsinatról, melly 1650. Magyarországban tartatott (Egyh. Folyóirás, III.); 12. A kath. religionak állapotjáról az ejszaki amerikai szabad köztársaságban (Egyh. Folyóirás, III.); 13. Bibliai könyvismertetés (Egyh. Folyóirás, IV.); 14. Húsvéti és áldozócsütörtöki predikácziók (Szalay Imre Gyűjt. III.). Több esztendei gyöngélkedés után, mely azonban tanítói hivatala folytatásában nem gátlotta, 1842-ben martius 24-dikén idegguta következésében elhunyt. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár