1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1831

Köteles Sámuel Kazinczy Ferenc Teleki Ferenc Tittel Pál

† 1832

Imre János Kresznerics Ferenc Zach János Ferenc, báró

† 1833

Görög Demeter Simai Kristóf

† 1834

Végh István

† 1835

Forgó György Georch Illés Horváth János Horváth József Elek

† 1836

Berzsenyi Dániel Petrovics Friderik

† 1838

Gelei József Kölcsey Ferenc Nyíry István Perger János

† 1839

Angyalffi Mátyás Buczy Emil Feszler Ignácz Aurél Gorove László Guzmics Izidor Pázmándi Horváth Endre Schuster János Tanárky Sándor

† 1840

Baricz György Márton József Thaisz András

Horváth József Elek

Horváth József Elek 1784 körül született; Szombathelyen járta iskoláit, a hittudományt ugyanott mint növendékpap hallgatta, de kilépvén az ottani püspöki seminariumból, törvényt tanult Győrött, s a kőszegi kerületi táblánál a szükséges vizsgálatot kiállván, ügyész lett. Utóbb azonban 1827-ben tanító pályára adván magát, 1829-ben a kaposvári kir. gymnasium igazgatójává lett. Értekezései: 1) 4 csinosodásról. (Tud. Gyűjt. 1819. XII.) 2) Kazinczy által a magyar verselésbe behozott elisiók eránt (Tud. Gyűjt. 1825. I.) 3) Egyházi rendek intézete (Tud. Gyűjt. 1826. I.) 4) Az iskolai nevelésről Magyarországon. (Tud. Gyűjt. 1829. I. és II.) 5) Gr. Zsigray József eletírása. (Sas, 1831.. V.) 6) Levelek Somogyból. (Sas, 1832. XI.) 7) Beszéd a kaposvári kir. gymnasiumbeli nemes tanuló ifjusághoz. (Buda, 1829. 8.) Számos, elszórva kijött költői dolgozásai közűl különösen említendők: 8) Szombathelyi Hymen. (Buda, 1812.) 9) Titus Amália ligetében. (Szombathely, 1817.), s egy didacticai költemény: 10) Szombathely évei. (Szombathely, 1825.) 11) Az 1827-diki országgyűlés emléke. (Sas, XIII. 1833.) 12. A magyar hon, gr. Festetics Győrgyhöz (Sas, XIV. 1833.) A m. t. Társaság a nyelv ügyében buzgón munkálkodó férfiút 1833. nov. 15-dikén vette fel lev. tagjai sorába. Meghalt jan. 20-dikán 1835-ben; kéziratban hagyva több eredeti, a játékszínen is megfordult drámákat; Szombathely történeteit töredékesen; s egy, mint halljuk, nemsokára sajtó alá menendő magyar poeticát. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár