1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

† 1831

Köteles Sámuel Kazinczy Ferenc Teleki Ferenc Tittel Pál

† 1832

Imre János Kresznerics Ferenc Zach János Ferenc, báró

† 1833

Görög Demeter Simai Kristóf

† 1834

Végh István

† 1835

Forgó György Georch Illés Horváth János Horváth József Elek

† 1836

Berzsenyi Dániel Petrovics Friderik

† 1838

Gelei József Kölcsey Ferenc Nyíry István Perger János

† 1839

Angyalffi Mátyás Buczy Emil Feszler Ignácz Aurél Gorove László Guzmics Izidor Pázmándi Horváth Endre Schuster János Tanárky Sándor

† 1840

Baricz György Márton József Thaisz András

Angyalffi Mátyás

Angyalffi Mátyás született febr. 5-dikén 1776-ban Naszályon, Komárom vármegyében. A gazdasági tudományokbani jártasságiért, melyet először is Grundsaetze der Schafcultur (Sopron, 1817) czímű munkájával bizonyíta be, gróf Festetics György által a keszthelyi Georgikonban gazdaság professorává neveztetett ki, mely hivatalt 1818-tól 1823-ig viselte. Ekkor két rendbeli újabb német munkáját bocsátván közre, u. m. Oeconomie der Landwirthschaft (2 köt.) és Grundsaetze der FeldcuItur (4 köt., Pest, 1823–4). Pestre jött a magyar gazdaság és gazdasági literatura előmozditására folyóirást alapítni, melyet 1824 és 25-ben Mezei gazdák barátja czím alatt adott ki, s 1829 és 1831-ben újra folytatott. Következtek: Juhászkáté (Pest, 1830) és Közönséges baromorvosi könyv (Kassa, 1836). Dolgozott a Közhasznu Esmeretek Tárához is, honnan e néhány adat is kölcsönöztetett. A m. t. academia őt, ki már több gazdasági társaság okleveleivel tiszteltetett meg, 1832. mart. 9-dikén iktatta lev. tagjai sorába. A munkásságához képest jobb sorsra érdemes férfi nagy szegényégben halt meg Pozsonyban, martius 17-dikén 1839-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár