1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Kállay Ferencz Kőrösi Csoma Sándor Kölcsey Ferenc Köteles Sámuel Kéry (Bittner) Imre Kalchbrenner Károly Kallós Lajos Kassai József Kazinczy Ferenc Kemény Gábor, Báró Kenessey Albert Kerekes Ferencz Kis János Kisfaludy Károly Kisfaludy Sándor Kiss Ferencz Kiss Pál Klauzál Imre Kolossváry Sándor Konek Sándor Konek Sándor Kopácsy József Korizmics László Korponay János Kossovich Károly Kovács Pál Kovács Sebestyén Endre Kováts Mihály Kresznerics Ferenc Kriesch János Kukuljevič-Sakcinski Iván Ladányi Gedeon Lakos János Lenhossék József Lichner Pál Lugossy József Lukács Móricz

Klauzál Imre

Klauzál Imre született 1799-ben jan 11-dikén Szegeden, hol atyja, egy magyar gyalogezrednek akkor főkapitánya, tanyázott. Sikerrel végzett iskolái után szüléi kívánságára a m. kir. udv. tanácsnál kezdett hivatalkodni; de belső hivatását követvén, nemsokára a gazdászati pályára lépett, s gróf Károlyi Lajos jószágai kormányzásában országossá vált jó hírt szerzett magának. A közre is kívánván kiterjeszteni hatását, előkelő és áldozatos részt vett a m. gazdasági egyesület megalkotásában, szóval, tollal és tettel munkált helyes gazdasági eszmék, ismeretek és gyakorlat terjesztésében, Rohonczon gazdasági intézetet alkotott, mely hogy nem volt tartós, nem ő volt oka. Az academia őt 1833-ban nov. 15-dikén sorozta lev. tagjai közé. Nyomtatott írásai a következők: 1. Róza és Kálmán (beszély, Hébe, 1821); 2. Néhány tekintet Magyarország főldmivelésere (Gazdasági Tudósítások, 1837. I. köt.); 3. Juhászati tisztek s némelly juhászati viszonyok gr. Károlyi Lajos uradalmaiban (U. ott. 1838. II. köt.); 4. Melyik jelenleg a legjövedelmezőbb merino-juh s melyek tenyésztésének főelvei? (Rohonczi Közl., 1840. I. köt.); 5. Saját jószágkezelés, haszonbér és száztóli (U. ott. 1841. I. köt.); 6. Czikkek a Magyar Gazdában. Meghalt Bécsben, martius 5-dikén 1847-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár