1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Kállay Ferencz Kőrösi Csoma Sándor Kölcsey Ferenc Köteles Sámuel Kéry (Bittner) Imre Kalchbrenner Károly Kallós Lajos Kassai József Kazinczy Ferenc Kemény Gábor, Báró Kenessey Albert Kerekes Ferencz Kis János Kisfaludy Károly Kisfaludy Sándor Kiss Ferencz Kiss Pál Klauzál Imre Kolossváry Sándor Konek Sándor Konek Sándor Kopácsy József Korizmics László Korponay János Kossovich Károly Kovács Pál Kovács Sebestyén Endre Kováts Mihály Kresznerics Ferenc Kriesch János Kukuljevič-Sakcinski Iván Ladányi Gedeon Lakos János Lenhossék József Lichner Pál Lugossy József Lukács Móricz

Kiss Pál

Kiss Pál született 1793-ban Szent-Gróton, Szala (Zala) vármegyében, nemes szüléktől. Iskoláit Sopronban és Győrött, hol a papnöveldébe lépett, végezvén, több előkelő házban nevelősködött; utóbb Bécsben az egyetemi könyvtárban segédtiszt, majd ugyanott a cs. k. Theresianumban magyar nyelv r. tanára, végre Ferencz Károly cs. k. főherceg fiai mellett tanító, könyvvizsgáló, s majd nyáradi kanonok lett. Írásai: 1. Rövid földirás a legújabb polgári változások szerint. Tanuló ifjak számára (Bécs, 1818); 2. Szeretetnek és bizodalomnak szava legfőbb, és leg kedvesebb jónkhoz e földön, vagy az oltári szentségnek szerelmes, és bizodalmas látogatásai. (németből, Bécs, 1818); 3. Uj tanításmód Bell és Lancaster szerint (Tud. Gyűjt., 1819. XI.); 4. Gróf Széchényi Ferencz életirása (Tud. Gyűjt., 1821. X.); 5. Tanítás módja. A városi, és falusi iskolamesterek számára (Buda, 1830); 6. A sajtó szabadsága (Bécs, 1832); 7. Ungrische Grammatik nach einer neuen und leicht fasslichen Methode theoretisch und praktisch bearb (Bécs, 1837); 8. Az írásmódról (academiai beköszöntő értekezés, kéziratban). Meghalt Bécsben. oct. 31-dikén 1847-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár