1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Gáthy István Görög Demeter Gévay Antal Gegő Elek Gelei József Georch Illés Gorove István Gorove László Greguss Ágost Guzmics Izidor Gyárfás István Haberern Jonathán Halász Géza, Dabasi Hegedűs Candid Lajos Hegedűs László Hegedűs Sámuel Henszlmann Imre Hoblik Márton Hoffner József Hornyik János Horváth Ignácz Horváth János Horváth József Elek Horváth Mihály Horváth Zsigmond Hunfalvy János Imre János Ipolyi Arnold Jankovich Miklós Jerney János

Hoffner József

Hoffner József született 1794-ben martius 25-dikén Veszprémben, hol 1810-ig a gymnasium osztályait elvégezvén, egész 1814-ig a győri püspök uradalmi írnoka volt; ekkor Pestre ment philosophiát s orvosi tudományt hallgatni, melyet Bécsben elvégezvén, ugyanott 1822-ben orvostanárrá mozdítatott elő, amely alkalommal tőle megjelent: Dissertatio inauguralis medico-pharmaceutica de assa foetida (Bécs, 1822). 1823-ban a bécsi állatorvosi intézet alumnusa lett, s 1825-ig állatsebészséget és törvényi állatorvostudományt tanított, 1826-ban a m. kir. egyetemnél az állatorvosi intézet igazgatójává s rendes tanítójává neveztetett. E hivatala folytában jelentek meg tőle: 1. Az erőszak nélkül való patkolás … Balassa Konstantin Ts. K. kapitány után németből forditva (Pest, 1828), 2. Utmutatás a ló külsejének esmeretére. Oktatásra és nyilvános tanitásra szánt kézikönyv. Schwab Konr. Lajos után … magyarítva Hoffner József által (Pest, 1832); 3. A lókereskedés minden titkaival. Tannecker Seyfert után, a második megjobbított kiadat szerint magyarra fordítva (Pest, 1833). Kéziratban maradtak, egyéb tankönyvein kívül, melyeken az utolsó kéz hiányzik: 4. A patkolás-tanítmány, kovácsoknak és nevendék baromorvosoknak számára (1833); 5. Az embernek szelleme, Hartmann Fülöp Károly után magyarítva (1833). Dolgozótársa volt Bugát és Schedel Orvosi Tárának; s az academia kebelében — melynek levelező tagjává mart. 9-dikén 1832-ben választatott — a természettudományi műszótár anyagai gyűjtésében is részt vett. Hosszas senyvedés után Pesten, febr. 16-dikán 1841-ben halálozott meg. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár