1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Gáthy István Görög Demeter Gévay Antal Gegő Elek Gelei József Georch Illés Gorove István Gorove László Greguss Ágost Guzmics Izidor Gyárfás István Haberern Jonathán Halász Géza, Dabasi Hegedűs Candid Lajos Hegedűs László Hegedűs Sámuel Henszlmann Imre Hoblik Márton Hoffner József Hornyik János Horváth Ignácz Horváth János Horváth József Elek Horváth Mihály Horváth Zsigmond Hunfalvy János Imre János Ipolyi Arnold Jankovich Miklós Jerney János

Gévay Antal

Rajkai Gévay Antal született Komáromban 1796-ban, iskolai pályája végeztével gróf Széchenyi Pál házánál nevelő, 1827 óta Bécsben, a cs. udvari könyvtárnál alőr, 1840-ben a státus-főcancellár által, folyamodás nélkül, cs. k. titkos házi, udvari és állodalmi levéltárnok; Győr és Komárom vármegyék táblabírája. 1831-ben febr. 17-dikén választatott lev. taggá; később a felsőluzsiczai tudom. társaság oklevelével tiszteltetett meg. Munkái: 1. 1625-iki május 26-án költ gyarmati békekötés czikkelyei. Deákul, magyarul és törökül (Bécs, 1836); 2. Az 1627. évi sept. 13-án költ szőnyi békekötés czikkelyei, deákul, magyarul és törökül (Bécs, 1837); 3. Legatio Joannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichselberger ad Suleimanum I. imperatorem Turcarum jussu Ferdinandi I. ... obita anno 1528. (Bécs, 1837); 4. Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Österreich. Ungarn und der Pforte im XVI. und Bibliotheken. I. Bd.: Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1527–1532 (1–5. Theil. Bécs, 1838–40.; II. Bd.: Ua. 1532–1536. (1–3. Theil. Bécs, 1858, 1839, 1841); III. Bd.: Ua. 1536–1541. (1–3. Theil. Bécs, 1842); 5. A budai pasák (Bécs, 1841); 6. Ugyanaz németül; 7. Itinerar Kaiser Ferdinand’s I. 1521–1564. (Bécs, 1843); 8. Történeti közlemények a bécsi liter. évkönyvekben s a Tudománytárban; s a bécsi codex általa leírva a Régi Magyar Nyelvemlékek I. kötetében. Kéziratban anyagok a török, persa és magyar nyelvek összehasonlításához, a 4. alatti okirattárhoz; és sajtó alatt megakadva a mohácsi veszedelmet közvetlenül követett történetek oklevélgyűjteménye. Az academia pénztára neveléséhez Gévay 1832. óta évenként 50 pft-tal járult. Meghalt a hazai történettudomány nagy veszteségére junius 9-dikén 1845-ben. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár