1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Döme Károly Danielik János Deák Farkas Deáki Filep Sámuel Dessewffy Aurél Dessewffy József Egyed Antal Fülepp József Fabriczy Sámuel Fabritius Károly Fest Vilmos Feszler Ignácz Aurél Fillinger Leopold Fogarasi János, Alsóviszti Forgó György Frankenburg Adolf

Fülepp József

Fülepp József jeles bányatudós, az oraviczai bányásztársaság képviselője, Krassó vármegye táblabírája, Miskolczon született 1786-ban. Az academia által 1835-ben sept. 14-dikén választatott levelező taggá. Munkája: Bányászati műszógyűjtemény (a társaság levéltárában). Meghalálozott Oraviczán, julius 17-dikén 1847-ben élte 57-dik évében. (Többet adatok nem léte miatt nem mondhatunk). 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár