1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Döme Károly Danielik János Deák Farkas Deáki Filep Sámuel Dessewffy Aurél Dessewffy József Egyed Antal Fülepp József Fabriczy Sámuel Fabritius Károly Fest Vilmos Feszler Ignácz Aurél Fillinger Leopold Fogarasi János, Alsóviszti Forgó György Frankenburg Adolf

Deáki Filep Sámuel

Deáki Filep Sámuel született 1784-ben october 25-dikén Kolozsvárt, hol atyja városi tanácsnok volt, s hol ő maga iskolai tanulmányait szép sikerrel végezte. A kolozsvári tanácstól, melynél működését a közigazgatás mezején kezdé, előbb az erdélyi kormányszékhez számvevői minőségben, majd a bécsi udvari cancelláriához mint fogalmazó tétetett át, hol 1850-ig hivataloskodván, nyugdíjazása után visszatért szülővárosába, s itt halt meg 1855-ben october 21-dikén. A külföld irodalmaival ismeretes férfiú, a hazainak kifejlesztésére irányzott buzgalomtól ösztönöztetve, számos munkát fordított magyarra. Ilyenek: 1. Az ifjú Anacharsis utazása Görögországban (Barthelemy után francziából, I–VII. köt. Kolozsvár, 1820) – az Akademia őt e munkáért választá 1831. febr. 17-én levelező tagjává; 2. Rafael vagy a csendes élet, Lafontaine után (Buda, 1830); 3. Leontina, Kotzebue után (két kötet, Kolozsvár, 1832); 4. Természet és Szerelem és 5. Tinka vagy a férfipróba (Lafontaine után mindkettő, megjelentek a Pandora czím alatt megindított regénygyűjteményben, Kolozsvár, 1832. és 1833); 6. Ezeregy nap, persa regék (négy kötet, Kolozsvár, 1833–1844). Mint a zeneművészetnek is kedvelője és értője, több operaszöveget fordított magyarra, minők: József és testvérei; Raul; Sorell Ágnes; A fogoly; A félbeszakadt áldozat; Párisi vízhordó; Két szó; Bájital; Alvajáró sat. Az általa fordított s kéziratban maradt színművek száma pedig meghaladja a kétszázat. Egy ideig az Erdélyi Híradót is szerkesztette. S ily lankadatlan buzgóság az irodalom érdekében még csak azt sem eredményezte, hogy árváinak legalább annyit hagyhasson, mennyi őket halála után az ínség ellen biztosíthatta volna. 
  Megjegyzés: Az egykori akadémiai megemlékezésben születésének adatai még bizonytalanok voltak, így azokat pontosítottuk. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár